Владимир Спасов - Прокурист

Ние, в М + С Хидравлик АД, ще се стремим към превъзходство във всички насоки, чрез динамично и мъдро прилагане на най-новите знания, насочвайки усилия за подобряване на околната среда и осигуряване на нашия принос към обществото.

Основните принципи, по които работим, са:

 • Да предоставим на клиентите си продукти, от които те се нуждаят и ценят, давайки приоритет на тяхната удовлетвореност;
 • Да поддържаме възможно най-доброто качеството, което поражда доверието на клиентите;
 • Ние винаги се стремим към прилагане на най-новите технологии, за да създадем по-високи корпоративни и социални ценности;
 • Ние се отнасяме с най-голямо уважение към възможностите за работа на всеки индивид;
 • Ние гледаме на нашия бизнес от световна гледна точка като на глобална корпорация;
 • Ние като добър корпоративен гражданин, ще допринесем за развитието на обществото, като насочим усилия за създаване на една по-добра среда;
 • Ние ще споделим нашия просперитет с всички заинтересовани лица, включително клиенти, акционери и членове на групата;
Владимир Спасов (Прокурист)

 

Нашата мисия

Нашата мисия е да спечели доверието и уважението на нашите клиенти, инвеститори и служители основно чрез засилване на нашите ценности ежедневно в управлението, производството, маркетинга и продажбите на висококачествени хидравлични изделия, както и осигуряване на безопасни условия на труд и грижа за околната среда. Ние изискваме от себе си почтеност, уважение към хората и техните способности, отлична работа в екип, отговорност и самостоятелност, лидерски умения, отлични професионални квалификации и ангажимента за постигане на обща цел.

 

Нашата цел

 • Удовлетвореността на клиентите, като им се предоставят най-добрите продукти и услуги за възможно най-кратко време кореспондиращи с техния бюджет;
 • Увеличаване на стойността на марката М+С чрез контрол, наблюдението и защитата й;
 • Непрекъснато подобряване на производителността и ефективността;
 • Осигуряване на стимулираща среда с оглед насърчаване на творчеството, вземането на решения и сътрудничество;
 • Приходи на база устойчиви финансови резултати, които дават възможност за непрекъснат растеж и увеличаване на печалбите;
 • Използване на всяка възможност за квалификация и кариерно израстване на нашите служители;
 • Поемане на нашите по-широки отговорности към обществото и околната среда;
 • Инвестициите в индустриални иновации, развитие и възстановяване, с цел отчитане на промените в търсенето и предлагането и да консолидиране техните позиции;
 • Установяване на близки отношения с доставчици, които насърчават открита и честна комуникация;
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates