„М+С ХИДРАВЛИК” АД, с ЕИК 123028180, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. „Козлодуй” №68, тел.0431/60417, и-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. обявява процедура по набиране на оферти за строителството

на „Производствен корпус 5 за цех 150 и цех 200” в УПИ VIII-9098, кв.31, гр. Казанлък, ул. Козлодуй № 68

 1. Кандидатите имат възможност да разгледат цялата техническа документация, и да заплатят сумата от 300,00 лв. за получаването ѝ;
 2. Депозит за участие – 3000,00 лв. На неспечелилите участници депозита се връща в срок от 14 дни след приключване на процедурата;
 3. Оглед на терена може да се направи всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа на адреса на обекта; /От 13.08.2018 г. до 17.08.2018 г. дружеството е във фирмена ваканция/
 4. Срокът за подаване на офертите от кандидатите е до 16.00 ч. на 20.09.2018 г. на адрес: гр.Казанлък, ул. Козлодуй №68;
 5. Всеки кандидат може да представи само една оферта;
 6. Офертата трябва да е подадена на Фронт офиса в непрозрачен плик и надписана с наименованието и дани на кандидата, или да се изпрати по куриер. /От 13.08.2018 г. до 17.08.2018 г. дружеството е във фирмена ваканция/
 7. Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение, срок на изпълнение и условия на плащане;
 8. Кандидатите да приложат към офертата - Сертификати за регистриране в камарата на строителите, копие на документ за заплатена техническа документация и копие на документ за внесен депозит;
 9. Фирмите кандидати да представят списък на изпълнени от тях обекти.
 10. Условия за плащане от инвеститора :
  • авансово плащане;
  • плащане след акт 14;
  • плащане след акт 15;
  • плащане след акт 16.
 11. Критериите за оценка и класиране на офертите са :
  • предложена цена;
  • срок на изпълнение;
  • условия за плащане;
  • опит на кандидата.
 12. Отварянето на офертите ще се проведе на 21.09.2018 г. в 10.30 часа, в административната сграда на „М+С Хидравлик” АД. В случай че е получена само една оферта, тя се приема за класирана на първо място;
 13. Фирмата, избрана за изпълнител трябва допълнително да представи документи и сертификати, доказващи съответствието с изискванията на проекта, относно произхода и качеството на използваните материали.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Информираме Ви, че във връзка с поискани от Вас технически разяснения, поради необходимостта да отчетете всички фактори, които биха повлияли на Вашето ценово предложение, удължаваме срока за подаване на офертите от кандидатите до 16:00 ч. на 01.10.2018 г. на адрес: гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" 68


Лице за контакти:     инж. Миляна Иванова - тел. 0886 087 663


BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates