„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и системи за постигане на енергийна ефективност на индустриалния процес"

в ПИ с идентификатор 35167.504.7836 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ I 7836, кв. 30 - Промишлена зона на гр. Казанлък.

„Подобряване на енергийната ефективност на М+С Хидравлик АД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност”

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates