„Подобряване на енергийната ефективност на М+С Хидравлик АД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност”

На 28.09.2022 г. Прокуристът на „М+С Хидравлик” АД инж. Владимир Спасов и Ректорът на ТУ Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров подписаха рамково споразумение за сътрудничество.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates